• slide1.jpg
  • slide2.jpg

 

Cel tego spotkania można by określić jako "doświadczanie innych stanów świadomości".

Spotkanie zaczynamy od sauny indiańskiej, czyli szałasu potu (ang. Sweat Lodge), wśród Indian Amerykańskich każde plemię posiadało swój rytuał przeprowadzania sauny. Saunę robiono przy różnych okazjach takich jak rytualne oczyszczanie, wyprawy po wizje czy przed podjęciem ważnych dla plemienia decyzji.

Ceremonia sauny indiańskiej jest prastarą praktyką, która działa oczyszczająco na poziomie fizycznym, a na poziomie duchowym dostarcza jej uczestnikom niesamowitych, a czasem wręcz mistycznych przeżyć.
W czasie ceremonii następuje symboliczny powrót do łona Matki Ziemi, gdzie następuje oczyszczenie fizyczne i duchowe oraz transformacja naszej świadomości i powtórne narodziny. Czasami w saunie można doznać wizji lub wprowadzić się w odmienne stany świadomości.
Dlatego też sauna indiańska jest ważnym elementem pomagającym w rozwoju duchowym i integracji całej naszej osoby.


Kolejnym etapem będzie chodzenie po rozżarzonych węglach ogniska. Na wyspach Fidżi chodzi się po rozpalonych kamieniach, a na Hawajach kahuni chodzą po ledwo zakrzepłej, gorącej lawie. Wszyscy ludzie, którzy zostaną odpowiednio przygotowani i postępują zgodnie z instrukcjami prowadzącego mogą boso przejść przez żarzące się węgle. Temperatura czerwonego żaru wynosi 600-700 stopni Celsjusza. Zdolność do chodzenia po żarze jest najprawdopodobniej atawistyczną zdolnością odziedziczoną po przodkach. Dzięki niej praludzie żyjący w afrykańskiej sawannie wchodzili na rozpalone zgliszcza, aby żywić się naturalną pieczenią z padłych podczas pożarów zwierząt...
Czasami zdarza się, że powstają drobne pęcherze. Zalecamy w takich przypadkach przestudiowanie mapy receptorów na stopie i poznanie, który z organów doznał silnego pobudzenia- i został doenergetyzowany. Podobnie leczy się chorych w Chinach- używając moksy do przypiekania receptorów. Chodzenie po ogniu jest więc treningiem motywacyjnym jak i techniką uzdrawiania.

 

Po ogniu chodzić może praktycznie każdy. Jest to doskonała okazja, aby przezwyciężyć głęboko tkwiące w podświadomości lęki. Daje to ogromne możliwości w pracy z umysłem. Pozwala uwierzyć w siebie , aby w przyszłości stawiać czoła problemom, które jeszcze przed chwilą wydawały się nie do pokonania. Wspólne dokonanie czegoś, co z natury wydaje się niemożliwe do zrobienia, wyzwala w uczestnikach ich ukryty potencjał i daje im motywację do zmierzenia się z nowymi, nieznanymi i często trudniejszymi zadaniami.

Ziemia moim ciałem, woda moją krwią. Powietrze oddechem, ogień siłą mą !

* Zajęcia prowadzone w formie 2 dniowych warsztatów medytacyjnych w Szczyrku koszt 999,00 PLN